Przedstawiciele władz OW w ZG

We władzach Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej XIV kadencji, Oddział Wojewódzki Województwa Wielkopolskiego ZOSP RP im. gen. Stanisława Taczaka reprezentują:

  • Eugeniusz Grzeszczak – członek prezydium ZG
  • Krzysztof Fojt – członek ZG
  • Ryszard Kamiński – członek ZG
  • Zbigniew Serbiak – członek ZG
  • Stanisław Wolniczak – członek ZG

W składzie Głównej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP, przedstawicielem Oddziału Wojewódzkiego jest:

  • Tadeusz Tomaszewski

We władzach Głównego Sądu Honorowego ZOSP RP, przedstawicielem Oddziału Wojewódzkiego jest:

  • Władysław Koliński

 

 

Skip to content