Zarząd Wykonawczy IV kadencji

ZARZĄD WYKONAWCZY
ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZOSP RP

Lp. Imię i Nazwisko Funkcja
1. Mariusz Roga Dyrektor
2. Magdalena Cybal-Kalinowska Zastępca Dyrektora
Skip to content