Prezydium IV kadencji

PREZYDIUM
ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZOSP RP
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
IV KADENCJI 2017-2022

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Powiat
1. Stefan MIKOŁAJCZAK
Andrzej WOŹNICKI
Prezes do 01.04.2019
Członek od 01.06.2019
pow. wągrowiecki
2. Krzysztof GRABOWSKI Wiceprezes pow. kaliski
3. Eugeniusz GRZESZCZAK Wiceprezes do 01.06.2019
Prezes od 01.06.2019
pow. słupecki
4. Ryszard KAMIŃSKI Wiceprezes pow. obornicki
5. Grzegorz MARSZAŁEK Wiceprezes pow. gostyński
6. Andrzej MARTIN Wiceprezes pow. złotowski
7. Michał BŁAŻEJEWSKI Członek pow. kępiński
8. Grzegorz CIESIELSKI Członek pow. turecki
9. Krzysztof FOJT Członek pow. pilski
10. Wojciech JARCZEWSKI Członek pow. rawicki
11. Stefan KASZKOWIAK Członek pow. szamotulski
12. Przemysław KAŹMIERCZAK Członek pow. ostrowski
13. Tomasz KRAWCZYK
Eugeniusz TYRAKOWSKI
Członek do 11.02.2019
Członek od 01.06.2019
pow. jarociński
14. Kazimierz KRÓL
Kazimierz DEMBNY
Członek do 25.12.2017
Członek od 13.01.2018
pow. kościański
15. Stefan LUBIK Członek pow. międzychodzki
16. Piotr OPAS Członek pow. kolski
17. Andrzej PIASKOWSKI Członek do 01.06.2019
Wiceprezes od 01.06.2019
pow. koniński ziemski
18. Tadeusz TOMASZEWSKI Członek pow. gnieźnieński
19. Edward WIECZOREK Członek pow. czarnkowsko-trzcianiecki
20. Stanisław WOLNICZAK Członek pow. leszczyński

 

Skip to content