Zjazdy Oddziałów Gminnych (równorzędnych) w 2021 roku:

Wzory druków na Zjazdy Oddziałów Gminnych (równorzędnych) w 2021 roku:

Zjazd Oddziału Gminnego (równorzędnego) - WSZYSTKIE DRUKI (zip)
Uchwała Zarządu Oddziału Gminnego, Miejsko-Gminnego, Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zwołania Zwyczajnego Zjazdu Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku OSP RP.
Załącznik nr 1 do Uchwały - Zestawienie liczby delegatów OSP na Zjazd Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku OSP RP i przedstawicieli OSP – członków zwyczajnych Związku do Zarządu Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku OSP RP.
Harmonogram walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ochotniczych strażach pożarnych na terenie gminy/miasta.
Plan przygotowań do Zjazdu Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Regulamin Zjazdu Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Scenariusz obrad Zjazdu Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Mandat i zaproszenie dla delegata na Zjazd Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Zaproszenie na Zjazd Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Lista obecności delegatów OSP na Zjazd Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Lista obecności ustępujących władz, przedstawicieli OSP do zarządu oddziału oraz gości zaproszonych na Zjazd Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Protokół z posiedzenia konstytuującego skład Komisji Mandatowej Zjazdu Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Sprawozdanie Komisji Mandatowej Zjazdu Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Protokół z posiedzenia konstytuującego skład Komisji Wyborczej Zjazdu Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Sprawozdanie Komisji Wyborczej Zjazdu Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Protokół z posiedzenia konstytuującego skład Komisji Uchwał i Wniosków Zjazdu Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków Zjazdu Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Protokół z posiedzenia konstytuującego skład Komisji Skrutacyjnej Zjazdu Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej Zjazdu Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Uchwała nr 1 Zjazdu Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku OSP RP i Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku OSP RP oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku OSP RP.
Uchwała nr 2 Zjazdu Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w sprawie powołania w skład Zarządu Oddziału Gminnego/Miejsko – Gminnego/Miejskiego Związku OSP RP.
Uchwała nr 3 Zjazdu Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w sprawie zatwierdzenia składu Zarządu Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku OSP RP
Uchwała nr 4 Zjazdu Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w sprawie określenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku OSP RP oraz ich wyboru.
Uchwała nr 5 Zjazdu Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w sprawie wyboru delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
Uchwała nr 6 Zjazdu Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w sprawie uchwalenia programu działania Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP na lata 2021 – 2026
Karta Ewidencyjna działacza Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Informacja o przebiegu Zjazdu Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Informacja zbiorcza z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ochotniczych strażach pożarnych na terenie działania Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Druki uzupełniające
Tezy do wystąpienia otwierającego Zjazd Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Tezy do Uchwały Programowej zjazdu Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Uchwała nr 1 Zarządu Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie: określenia liczby członków Prezydium, wyboru jego składu, w tym prezesa, wiceprezesów, oraz przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.
Protokół z posiedzenia konstytuującego się Zarządu Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Uchwała nr 1 Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie: wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku OSP RP.
Protokół z posiedzenia konstytuującej się Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku OSP RP.
Skip to content