Druki (kampania sprawozdawcza)

Wzory dokumentów na kampanię sprawozdawczą w OSP w 2022 roku

Protokół Walnego Zebrania OSP
Lista obecności członków OSP i MDP uprawnionych do głosowania
Sprawozdanie z działalności OSP
Sprawozdanie finansowe OSP
Plan finansowy OSP
Raport OSP
Plan działalności OSP
Uchwała nr 1 w sprawie działalności organizacyjno-programowej
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej OSP
Lista obecności osób zaproszonych na zebranie OSP
Protokół Komisji Mandatowej
Protokół Komisji Uchwał i Wniosków
Protokół Komisji Skurtacyjnej
DODATKOWE: Protokół Komisji Statutowej Walnego Zebrania OSP
DODATKOWE: Uchwała nr 2 w sprawie zmian statutu OSP na Walnym Zebraniu
DODATKOWE: Wykaz zmian w Statucie OSP przyjętych na zebraniu OSP
DODATKOWE: Uchwała Walnego Zebrania w sprawie stosowania uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów
WSZYSTKIE: druki spakowane (zip)
Skip to content