Strefa wiedzy

Dokumenty, opinie i akty prawne regulujące poszczególne dziedziny działalności Ochotniczych Straży Pożarnych:

WZORCOWY PROJEKT STATUTU OSP - ubiegającej się o status pożytku publicznego
STATUT ZOSP RP po XII Zjeździe Krajowym
Projekt wzorcowy Uchwała rady w sprawie wysokości ekwiwalentu
Projekt wzorcowy Oświadczenie zbiorcze członka OSP w sprawie zachowania wynagrodzenia - zbiorcze
Projekt wzorcowy Oświadczenie członka OSP w sprawie zachowania wynagrodzenia - jednostkowe
Projekt wzorcowy Oświadczenie członka OSP w sprawie pozostawania w stosunku pracy
Projekt wzorcowy Oświadczenie członka OSP w sprawie niepozostawania w stosunku pracy
Obowiazki pracodawcy w zakresie zwolnienia członka OSP z pracy
Informacja w sprawie ekwiwalentu pieniężnego
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich
Informacja w sprawie rozporządzenia dotyczącego badań lekarskich członków ochotniczych straży pożarnych
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich
BHP w OSP - opinia prawna

Uchwała Zarządu Głównego w sprawie Komendantów Gminnych:

Załącznik nr 2 - założenia organizacyjne szkoleń komendantów gminnych ZOSP RP
Załącznik nr 1 - wytyczne działalności komendanta gminnego ZOSP RP
Wytyczne komendant gminny ZOSP RP uchwała
Skip to content