MDP i DDP

Bardzo ważnym aspektem działalności Ochotniczych Straży Pożarnych jest praca z dziećmi i młodzieżą. Zadanie to powinno być uregulowane w statucie jednostki i określać minimalny wiek członków Młodzieżowych i Dziecięcych Drużyn Pożarniczych. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych przykłada bardzo dużą wagę do tego obszaru działalności jednostek OSP. Dlatego też przy każdym szczeblu Zarządów Oddziałów Związku OSP RP (gminnych i równorzędnych, powiatowych, wojewódzkich oraz przy Zarządzie Głównym) statut Związku wymaga powołania właściwej komisji problemowej do spraw młodzieży.

Komisja ta ma na celu wspieranie wszystkich jednostek OSP w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz oraz organizację wspólnych szkoleń, zawodów, imprez i innych przedsięwzięć mających na celu integrację młodzieży i edukację pożarniczą. Praca z młodzieżą jest nieodzowna i konieczna dla zapewnienia zastępowalności pokoleń tworzących Ochotnicze Straże Pożarne.

Mając na celu właściwe zorganizowanie pracy z dziećmi i młodzieżą Zarząd Główny ZOSP RP oraz wielu opiekunów MDP podjęło się opracowania wzorcowych regulaminów, programów szkolenia i wielu innych materiałów cennych do wykorzystania przy pracy z dziećmi i młodzieżą.

Poniżej udostępniamy je do pobrania:

Regulamin zawodów MDP wg CTIF
Prezentacja zawody MDP wg CTIF
Prezentacja specjalności MDP
Wzorcowy Regulamin Organizacyjny MDP
Wzorcowe programy szkolenia MDP OSP
Wzorcowa deklaracja członkowska wstąpienia do MDP
Płomyki karta próby - ratownik
Płomyki karta próby - przodownik wyszkolenia pożarniczego
Płomyki karta próby - organizator pracy sportowej
Płomyki karta próby - organizator pracy prewencyjnej
Ogniki karta próby - strażak technik
Ogniki karta próby - strażak opiekun
Ogniki karta próby - strażak animator
Iskierki karta próby - znawca zasad przeciwpożarowych
Iskierki karta próby - specjalista podręcznego sprzętu gaśniczego
Iskierki karta próby - pomocnik strażaka
Iskierki karta próby - łącznik zwiadowca
Skip to content