Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka w Miłosławiu 11 maja

Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka w Miłosławiu 11 maja

Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka w Miłosławiu 11 maja

11 maja 2024 Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka przy wsparciu Oddziału
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP we Wrześni, Ochotniczych Straży
Pożarnych Gminy Miłosław oraz Urzędu Gminy i Burmistrza Gminy Miłosław Pana Huberta
Gruszczyńskiego zorganizował w Miłosławiu Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka.

Spotkanie druhów ochotników z wszystkich
powiatów Województwa Wielkopolskiego jest doskonałą okazją do oddania czci i szacunku
Świętemu Florianowi — Patronowi wszystkich strażaków.

Jak już w naszej tradycji się utarło, uroczystości rozpoczęliśmy od Mszy Świętej
odprawionej w parafialnym kościele w Miłosławiu, której przewodniczył Wikariusz Generalny
Archidiecezji Gnieźnieńskiej ks. Kanonik Zbigniew Przybylski.

Po Mszy Św. w uroczystym korowodzie pod dowództwem Wiceprezesa ZOW ZOSP
RP druha Andrzeja Woźnickiego pododdziały zwarte, poczty sztandarowe oraz licznie przybyli
goście poprzedzeni zabytkowym pożarniczym powozem konnym oraz orkiestrą dętą z Ponieca
pomaszerowali na plac uroczystości do miłosławskiego parku. Nie zapomnieliśmy także o
oddaniu szacunku Miłosławskim Kosynierom, pod pomnikiem których delegacja złożyła
wiązankę kwiatów.

Meldunek dowódcy uroczystości druha Andrzeja Woźnickiego złożony dh
Eugeniuszowi Grzeszczakowi – Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP
Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka rozpoczął oficjalną część
obchodów.

Zgodnie ze strażackim ceremoniałem odegrano hymn państwowy, podniesiono flagę
państwową, oddano cześć druhnom i druhom, którzy na zawsze odeszli z naszych szeregów i
odegrano strażacki hymn Rycerze Św. Floriana.

Gospodarz miejsca Burmistrz Gminy Miłosław pan Hubert Gruszczyński powitał

przybyłych gości, wśród których byli:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Wiesław Szczepański,
Michał Kołodziejczak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Poseł na Sejm RP Michał Pyrzyk,
Poseł na Sejm RP, a jednocześnie Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP
RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka druh Tadeusz
Tomaszewski,
Wicewojewoda Wielkopolski Jarosława Maciejewskiego.
Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak,
Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jacek Strużyński,
Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu st. bryg. Andrzej
Zajączkowski,
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni bryg. Adam Domagalski,
Lech Janiak – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa oddział
Wielkopolski, oraz liczne grono samorządowców: Pani Starosta Powiatu
Wrzesińskiego Anita Kraska Artur Mokracki – Burmistrz Miasta i Gminy
Września Karol Balicki – Burmistrz
Gminy Nekla Przemysława
Dębski – Burmistrz Pyzdr
Mariusz Gomulski – Wójt Gminy Kołaczkowo
Po wystąpieniu Burmistrz słowo wstępne, a jednocześnie merytoryczne wystąpienie
wprowadzające wygłosił dh Eugeniusz Grzeszczak – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka.
Kolejnym, jakże istotnym punktem obchodów było wręczenie odznaczeń
wyróżniającym się druhom i osobom współpracującym z jednostkami OSP i Związkiem OSP
RP.
Wręczono:
3 Złote Znaki Związku OSP RP
3 Medale Honorowe im. Bolesława Chomicza

2 Krzyże Rycerskie za Męstwo, Ratowanie Życia i Ochronę Mienia
10 Odznak Honorowych „ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO”
2 Złote Medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
5 Srebrnych Medali „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
2 Brązowe Medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
3 Odznaki Honorowe „Semper Vigilant”
Wręczono także Złotą Odznakę Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej młodemu Druhowi z OSP
Śrem, który był świadkiem zdarzenia drogowego. Bez wahania podjął pierwsze działania
ratujące życie poszkodowanemu motocykliście na miejscu zdarzenia oraz w profesjonalny
sposób powiadamia służby ratownicze.
Miłym akcentem było też wręczenie upominków w postaci najaśnic umożliwiających skuteczne
podjęcie interwencji ratowniczych w godzinach nocnych i w pomieszczeniach nieoświetlonych
ufundowanych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu jednostkom
OSP:

 1. OSP Kołaczkowo
 2. OSP Węgierki
 3. OSP Miłosław
 4. OSP Nekla
 5. OSP Kaczanowo
 6. OSP Pietrzyków

Nie obyło się także bez wystąpień zaproszonych gości, którzy w ciepłych słowach
podkreślali służebną i skuteczną rolę Ochotniczych Straży Pożarnych zarówno w
działaniach interwencyjnych, jak i liderów kreujących prospołeczne inicjatywy w
środowiskach lokalnych.
Głos zabrali:
–Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Poseł Wiesław
Szczepański,
–Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Poseł Michał Kołodziejczak,
–Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak,
–Wicewojewoda Wielkopolski Jarosława Maciejewski,

 • Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Strużyński,
 • Starosta Wrzesiński Anita Kraska
  Po złożeniu meldunku Dowódcy Uroczystości o zakończeniu części
  oficjalnej i odprowadzeniu pocztów sztandarowych mogliśmy wysłuchać
  koncertu orkiestry dętej z Ponieca oraz obejrzeć barwny występ zespołu
  folklorystycznego Ziemia Wrzesińska. Całość zakończyła tradycyjna „strażacka grochówka”.
  Dziękując wszystkim uczestnikom za obecność, zapraszam całą społeczność ochotniczą Wielkopolski za rok na obchody do subregionu leszczyńskiego.
Skip to content