Ostatnie pożegnanie druha Marcina Raczyka

Ostatnie pożegnanie druha Marcina Raczyka

Ostatnie pożegnanie druha Marcina Raczyka

4 maja 2024 roku, w dniu świętego Floriana, patrona wszystkich strażaków, zgodnie z
ceremoniałem pożarniczym, pożegnano druha Marcina Raczyka, strażaka z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Żernikach (pow. kaliski), który w sobotę 27 kwietnia w godzinach porannych,
podczas ćwiczeń w komorze dymowej zasłabł i został przewieziony do szpitala. Mimo podjęcia
natychmiastowych działań ratowniczych, jego życia nie udało się uratować.
Uroczystość pogrzebowa rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Wszystkich Świętych w
Rychnowie. W uroczystości pogrzebowej oprócz rodziny, przyjaciół, sąsiadów, znajomych oraz
pocztów sztandarowych i strażaków z państwowej oraz ochotniczych straży pożarnych, zmarłemu
towarzyszyli również przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej na czele z Sekretarzem
Stanu MSWiA Wiesławem Szczepańskim. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej reprezentowali: druh Krzysztof Grabowski – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego im. gen. Stanisława Taczaka oraz druh Krzysztof Nosal –
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kaliszu.
Druh Marcin pośmiertnie został odznaczony:
 „Krzyżem Świętego Floriana” nadanym przez  Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej;
 Złotą Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” nadaną przez Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 Odznaką honorową „Semper Vigilant” (wiecznie czuwający) nadaną przez Prezydium
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego
im. gen. Stanisława Taczaka.
List kondolencyjny Komendanta Głównego PSP, skierowany na ręce rodziny, odczytał
pełniący obowiązki zastępcy wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej
Straży Pożarnej st. bryg. Tomasz Wiśniewski.
Po mszy świętej kondukt żałobny przemaszerował na cmentarz, gdzie przy dźwiękach syren
złożono do grobu urnę z prochami zmarłego. Pośmiertnie przyznane odznaczenia zostały
przekazane pogrążonej w bólu i żalu rodzinie.

Źródło:
faktykaliskie.pl

Skip to content