Przedstawiciele Wojewódzkiego Klubu Kronikarza OSP Województwa Wielkopolskiego szkolą poza Wielkopolską

Przedstawiciele Wojewódzkiego Klubu Kronikarza OSP Województwa Wielkopolskiego szkolą poza Wielkopolską

Przedstawiciele Wojewódzkiego Klubu Kronikarza OSP Województwa Wielkopolskiego szkolą poza Wielkopolską

Kronikarze woj. opolskiego doskonalą warsztat

W dniach 05-06 kwietna 2024 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „STRAŻAK” w Turawie (woj. opolskie), odbyły się warsztaty kronikarskie – dla kronikarzy OSP oraz innych instytucji. W warsztatach brało udział 19 kronikarek i kronikarzy z woj. opolskiego (po 3 osoby z powiatu). Organizatorem był Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu, pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego – p. Andrzeja Buły. Prelegentami warsztatów byli: Przewodniczący Wojewódzkiego Klubu Kronikarza OSP Województwa Wielkopolskiego – dh Bogdan Siwiński (OSP Roztoka, pow. koniński-ziemski) oraz Wiceprzewodnicząca klubu – dh Małgorzata Judasz (OSP Sierzchów, pow. kaliski).

Podczas dwudniowych szkoleń uczestnicy mieli możliwość uzyskania szerokiej wiedzy fachowej, na temat dokumentowania strażackiej historii, poprzez prowadzenie kronik własnych jednostek OSP. Mieli również możliwość integracji i wymiany doświadczeń z w/w dziedziny.

W drugim dniu szkolenia swą obecnością zaszczycił członek Głównej Komisji ds. Działalności Naukowej, Kulturalno-Społecznej, Dokumentacyjnej i Historycznej – druh dr Krzysztof Adam Latocha, który poinformował zebranych o działaniach Głównej Komisji na rzecz strażackiego kronikarstwa.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali stosowne ZAŚWIADCZENIA o ukończeniu warsztatów.

Tekst; Bogdan Siwiński

Foto; z archiwum WKKOWW

Skip to content