Ireneusz- pożegnanie

Ireneusz- pożegnanie

Ireneusz- pożegnanie

W piątek 5 kwietnia 2024 roku w Pępowie pożegnaliśmy Druha Ireneusza
Małeckiego, który w dniu 30 marca 2024r. odszedł ze strażackich szeregów na wieczną
służbę. Druh Ireneusz był wiceprezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Pępowie,
sekretarzem Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Gostyniu, członkiem Komisji
Organizacyjnej Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego
im. gen. Stanisława Taczaka oraz wieloletnim Komendantem Gminnym w Pępowie. Druh
Ireneusz był również funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Gostyniu i wieloletnim dyżurnym operacyjnym powiatu. W szeregach Państwowej Straży
Pożarnej przesłużył 29 lat, odchodząc w 2019 roku na zaopatrzenie emerytalne.
Za swą działalność odznaczony Złotym Znakiem Związku OSP RP, Złotym Medalem
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Odznaką Honorową Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
Województwa wielkopolskiego „SEMPER VIGILANT” (wiecznie czuwający).
Zaangażowany, życzliwy i oddany społecznej służbie bliźniemu Strażak – takim Druh
Ireneusz pozostanie w naszej pamięci.

Skip to content