Dh Ryszard Jankowski odszedł na wieczną wartę

Dh Ryszard Jankowski odszedł na wieczną wartę

Dh Ryszard Jankowski odszedł na wieczną wartę

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy do wiadomości, że dnia 30 grudnia 2023 r.
odszedł na wieczną wartę ze strażackich szeregów

druh Ryszard Jankowski

były Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Województwa Wielkopolskiego I kadencji
były Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Pile

Odznaczony m.in.
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
Złotym Znakiem Związku OSP RP,
Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza

Rodzinie Zmarłego
składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia

Prezes
Eugeniusz Grzeszczak
wraz
z Zarządem Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Województwa Wielkopolskiego im. gen. Stanisława Taczaka

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 05.01.2024 o godz. 13,00
na cmentarzu komunalnym w Pile przy ul. Motylewskiej

Wspomnienie o  Druhu Ryszardzie Jankowskim.

Druh Ryszard od 1975 roku, od powstania Województwa Pilskiego włączył się w działania Ochotniczych Straży Pożarnych. Współuczestniczył w utworzeniu nowych władz wojewódzkich i gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Od września 1976 roku został prezesem Zarządu Województwa ZOSP w Pile. Przez wszystkie lata istnienia województwa pilskiego uczestniczył w pracach Zarządu Wojewódzkiego. Przez dwie kadencje był członkiem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Warszawie. W wyniku nowego podziału administracyjnego w grudniu 1998 roku odbyło się ostatnie posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Pile. Weszliśmy w skład województwa wielkopolskiego. Druh Ryszard został Wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego. 

W okresie jego działalności w pilskim zarządzie Związku przeprowadzono wiele czynności mających na celu upowszechnienie działalności strażackiej w każdym środowisku. Powstało lub reaktywowało swoją działalność ponad 180 OSP. Wzrosła liczba członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Wspólnie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego organizowano obozy szkoleniowo-wypoczynkowe, turnieje wiedzy pożarniczej. Uaktywniono ruch kronikarski OSP. Zainicjowano przeglądy kronik na szczeblu województwa Ta inicjatywa przyczyniła się do powstania ogólnopolskiego konkursu kronik. Rozpowszechniono konkurs plastyczny dla wszystkich grup wiekowych. Systematycznie organizowano zawody sportowo-pożarnicze dla wszystkich strażackich grup wiekowych.

Społeczeństwo pilskie w uznaniu zasług strażaków ochotników w zapewnianiu bezpieczeństwa ufundowało dla ich Związku sztandar organizacyjny. 

Druh Ryszard za swą działalność zawodową i społeczną był wielokrotnie odznaczany i honorowany, były to między innym:

– Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
– Złoty Znak Związku OSP RP,
– Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza.

Będzie nam  brakowało Jego spokoju, rady, doświadczenia – żegnaj Drogi Kolego!

Członkowie
Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP w Pile

Skip to content