Strażackie uroczystości upamiętniające 105 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Strażackie uroczystości upamiętniające 105 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Strażackie uroczystości upamiętniające 105 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego

W sobotę 16 grudnia  br. obyło się  uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka. Zgodnie z zapoczątkowaną w roku 2021 tradycją, uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pw. Świętego Wojciecha na Wzgórzu Św. Wojciecha koncelebrowaną przez strażackich kapelanów ks. Mateusza Droba i ks. Antoniego Janickiego.

Następnie dowódca uroczystości dh Andrzej Woźnicki poprowadził pododdział strażaków oraz orkiestrę dętą Ochotniczej Straży Pożarnej Rychwał na miejsce uroczystego Apelu zlokalizowane pod pomnikiem Armii Poznań. W Apelu brały także udział licznie zgromadzone poczty sztandarowe reprezentujące Oddział Powiatowe Związku Ochotniczych Straży Pożarnych województwa wielkopolskiego oraz zgromadzeni goście. W trakcie uroczystości delegacje strażaków złożyły wiązanki kwiatów na grobie generała Stanisława Taczaka oraz pod pomnikiem Armii Poznań.

Wątek uczczenia 105 rocznicy wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego oraz 102 rocznicy zjednoczenia Związku OSP RP wybrzmiał w wystąpieniu Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka dh Eugeniusza Grzeszczaka.

Uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego odbyło się w siedzibie Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Niezwykle istotnym punktem programu było podsumowanie kolejnej edycji Ogólnopolskiego Programu FIRST RESPONDER „Pierwszy Ratownik, realizowanego
przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP na bazie powołanych na terenie województwa ośrodków szkolenia. Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego dh Eugeniusz Grzeszczak zwrócił się do wyszkolonych ratowników z gratulacjami i podziękowaniami za zaangażowanie w proces szkolenia, po czym kolejnym 80-ciu ratownikom wręczone zostały certyfikaty oraz plecaki modułowe wyposażone w sprzęt i materiały pozwalające na podejmowanie działań ratowniczych wobec osób wymagających udzielenia pierwszej pomocy. 

Przeprowadzenie kolejnej edycji programu nie byłoby możliwe bez wsparcia finansowego Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Specjalne dyplomy otrzymali instruktorzy prowadzący zajęcia szkoleniowe. 

Następnie w świąteczny nastrój wszystkich uczestników posiedzenia Zarządu wprowadziła modlitwa ks. kapelana  Mateusza Droba, a  koncert w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP Rychwał umilił wigilijne spotkane. 

Tekst: Magdalena Cybal-Kalinowska

Zdjęcia: H. Żok, K. Tomiak

Skip to content