Gen. brygadier Zbigniew Meres odszedł na wieczną wartę

Gen. brygadier Zbigniew Meres odszedł na wieczną wartę

Gen. brygadier Zbigniew Meres odszedł na wieczną wartę

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy do wiadomości, że dnia 14 listopada 2023 r.

odszedł na wieczną wartę ze strażackich szeregów
śp. gen. brygadier Zbigniew Meres
były Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

były Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
były Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Śląskiego

Rodzinie Zmarłego
składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia

Prezes
Eugeniusz Grzeszczak
wraz
z Zarządem Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Województwa Wielkopolskiego im. gen. Stanisława Taczaka

Skip to content