Spotkanie z przedstawicielami OSP i Zarządem Oddziału Powiatowego we Wrześni

Spotkanie z przedstawicielami OSP i Zarządem Oddziału Powiatowego we Wrześni

Spotkanie z przedstawicielami OSP i Zarządem Oddziału Powiatowego we Wrześni

W dniu 8 listopada 2022r. z inicjatywy wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego – dh Tadeusza Tomaszewskiego, w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami OSP i Zarządem Oddziału Powiatowego we Wrześni.

Podczas spotkania dh Tadeusz Tomaszewski oraz Michał Stefański omówili przebieg i uchwały XV Zjazdu Krajowego Związku OSP RP oraz działania Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Poznaniu. Wydarzenie było okazją do wręczenia odznaczenia Semper Vigilant duhowi Andrzejowi Janka, byłemu Prezesowi OP Związku OSP RP, Komendantowi Powiatowemu PSP we Wrześni. Za wieloletnią działalność w OSP i działalność dla MDP Konstytucje RP otrzymali druhowie Piotr Sikora z Pyzdr i druh Przemysław Pawlak z Kołaczkowa.

Skip to content