Posiedzenie Prezydium 22.10.2022r.

Posiedzenie Prezydium 22.10.2022r.

Posiedzenie Prezydium 22.10.2022r.

Dnia 22 października r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w sali im. Stefana Mikołajczaka w Poznaniu odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego. Obradom przewodniczył Druh Eugeniusz Grzeszczak – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.  W posiedzeniu uczestniczyło 13 członków Prezydium, druh Andrzej Cholewicki Przewodniczący Sądu Honorowego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego, druh Jerzy Pempera członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego, Druh Mariusz Roga Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego oraz Druhna Magdalena Cybal-Kalinowska Dyrektor Biura Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego.

Tematyka posiedzenia objęła:

  1. Przyjęcie materiałów do zaopiniowania i przedstawienia Zarządowi OW ZOSP RP.
  2. Nadanie odznaczeń Ochotniczym Strażom Pożarnym, członkom OSP i działaczom ZOSP RP.
  3. Bieżące informacje.

Po zapoznaniu się z materiałami oraz dyskusji na przedstawione wyżej tematy członkowie Prezydium zaopiniowali pozytywnie materiały dla Zarządu OW oraz podjęli uchwały w sprawach:

  • Nadania medali „Za Zasługi dla Pożarnictwa”,
  • Wnioskowania do Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP o nadanie odznaczeń dla zbiorowości,
  • Wnioskowania do Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP o nadanie odznaczeń Złotych Znaków Związku OSP RP, Medalu Honorowego im. Bolesława Chomicza,
  • Nadania Odznaki Honorowej Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego „SEMPER VIGILANT”.

Opracowała: Magdalena Cybal-Kalinowska

Skip to content