Posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, 22.10.2022r.

Posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, 22.10.2022r.

Posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, 22.10.2022r.

22 października 2022 roku odbyło się 2 posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Wielkopolskiego im. gen. Stanisława Taczaka. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu kolejny raz użyczył miejsca na obrady działaczom Związku OSP RP. Obradom przewodniczył Prezes OW ZOSP RP – Druh Eugeniusz Grzeszczak.

Na zaproszenie przybyli członkowie naszego Zarządu na czele z Druhem Władysławem Kolińskim – członkiem Głównego Sądu Honorowego. Na posiedzenie przybyli również członkowie Sądu Honorowego, członkowie Komisji Rewizyjnej OW ZOSP RP oraz prezesi Zarządów Oddziałów Powiatowych ZOSP RP niebędący członkami Zarządu Oddziału Wojewódzkiego. W posiedzeniu uczestniczyli Marszałkowie Województwa Wielkopolskiego pan Wojciech Jankowiak oraz druh Krzysztof Grabowski.

Bardzo podniosłym momentem obrad było podjęcie Uchwały Nr 02/02/2022 w sprawie: potwierdzenia skuteczności oświadczenia o uzyskaniu statusu członka honorowego Oddziału Wojewódzkiego Związku  OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. gen. Stanisława Taczaka. Członkami Honorowymi zostali Druhowie:
Kamiński Ryszard
Lubik Stefan
Martin Andrzej
Wolniczak Stanisław, który z rąk Prezesa Eugeniusza Grzeszczaka osobiście odebrał gratulacje.

Tematyka posiedzenia:

 1. Potwierdzenie skuteczności oświadczenia o uzyskaniu statusu członka honorowego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Woj. Wielkopolskiego im. gen. Stanisława Taczaka.
 2. Informacja z XV Krajowego Zjazdu Związku OSP RP.
 3. Ocena działalności operacyjnej jednostek OSP w I półroczu 2022 r. oraz analiza działania Jednostek Operacyjno-Technicznych, wyposażenia OSP w sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz stanu wyszkolenia ratowników w zakresie jego obsługi i korzystania ze sprzętu ochronnego.
 4. Zaopiniowanie nieodpłatnego przekazania technicznie sprawnego sprzętu przez PSP OSP.
 5. Analiza raportów OSP za rok 2021.
 6. Informacja na temat stopnia wykonania budżetu za 8 miesięcy 2022 roku.
 7. Zatwierdzenie projektu planu budżetu w oparciu o przyjęte założenia przez Prezydium OW ZOSP RP.
 8. Informacja nt. stopnia wykorzystania dotacji Samorządu Województwa Wielkopolskiego na rok 2022.
 9. Powołanie komisji problemowych Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego.
 10. Informacja o przebiegu Wielkopolskiego Halowego Turnieju Piłki Nożnej OSP
 11. Bieżące sprawy Związku.

Zarząd podjął uchwały w sprawach:

 • potwierdzenia skuteczności oświadczenia o uzyskaniu statusu członka honorowego Oddziału Wojewódzkiego Związku  OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. gen. Stanisława Taczaka,
 • powołania komisji problemowych i powoływania zespołów zadaniowych Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego,
 • uchwalenia budżetu Oddziału Wojewódzkiego na rok 2023,
 • zaopiniowania nieodpłatnego przekazania technicznie sprawnego sprzętu przez Państwową Straż Pożarną Ochotniczym Strażom Pożarnym w Wielkopolsce.

Opracowała: M. Cybal-Kalinowska
Zdjęcia: ZOW, J.Krzemiński

Skip to content