Dh Marianna Pozorska odeszła na wieczną wartę

Dh Marianna Pozorska odeszła na wieczną wartę

Dh Marianna Pozorska odeszła na wieczną wartę

Z żalem informujemy, że 28 września 2022 r. w wieku 84 lat na wieczną służbę odeszła ś.p. Marianna Pozorska – Honorowy Członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczynie. Druhna Pozorska wstąpiła do straży w 1974 roku. Podczas swojej działalności pełniła najróżniejsze funkcje w jednostce oraz Związku. Druhna Marianna była m. in.: Wiceprezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Koninie ds. kobiet i młodzieży, Dyrektorem Wykonawczym Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RPw Koninie, a także wielokrotnie delegatem na zjazdy gminne, powiatowe, wojewódzkie oraz krajowe. Za swoją działalność w OSP i Związku Druhna Marianna była odznaczona m. in.: brązowym, srebrnym i złotym medalem Za Zasług Dla Pożarnictwa, Złotym Znakiem Związku, Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza, odznaką Semper Vigilant oraz wieloma innymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Działalność Druhny Marianny Pozorskiej polegała w dużej mierze na kształceniu dzieci i młodzieży. Była inicjatorką i propagatorką powstawania Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Podczas pracy z najmłodszymi wykorzystywała również swoje umiejętności plastyczne, poprzez organizowanie plenerów malarskich oraz licznych konkursów plastycznych.  Druhna Pozorska to także wieloletni kronikarz OSP Wilczyn oraz członek Wojewódzkiego Klubu Kronikarza Województwa Wielkopolskiego. Z jej inicjatywy powstała Izba Pamięci przy OSP Wilczyn.

Druhna Marianna Pozorska zawodowo była związana ze szkolnictwem i samorządem gminnym. Przez wiele lat była ona nauczycielem, wicedyrektorem oraz dyrektorem Szkoły Podstawowej w Wilczynie. W latach 1975 – 1981 Druhna Marianna pełniła funkcję Naczelnika Gminy Wilczyn. Na emeryturze Druhna Marianna zajęła się kolejnymi swoimi niezliczonymi pasjami. Przewodniczyła Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wilczynie. Największym przedsięwzięciem, w które na emeryturze Druhna Marianna się zaangażowała było powstanie Klubu Seniora „Płomień”, któremu przewodniczyła jeszcze do niedawna. Za swoje zaangażowanie w życie społeczne Druhna Marianna Pozorska otrzymała tytuły honorowe: „Zasłużony dla Gminy Wilczyn”, „Zasłużony dla Powiatu Konińskiego”, „Zasłużony dla Województwa Konińskiego”, „Zasłużony dla Województwa Poznańskiego”.

Zawiadamiamy, że uroczystości pogrzebowe ś.p. Druhny Marianny Pozorskiej odbędą się 1 października (sobota) o godz. 12:00 w kościele p.w. św. Urszuli w Wilczynie.

Skip to content