Dofinansowanie – zakup specjalistycznego sprzętu z dofinansowaniem SWW

Dofinansowanie – zakup specjalistycznego sprzętu z dofinansowaniem SWW

Dofinansowanie – zakup specjalistycznego sprzętu z dofinansowaniem SWW

Informujemy, że Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej im. gen. Stanisława Taczaka we współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego kontynuuje w roku 2022 realizację projektu podnoszącego poziom bezpieczeństwa mieszkańców Wielkopolski oraz członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych poprzez zakup dla OSP specjalistycznego sprzętu przydatnego w działaniach ratowniczych i gaśniczych.

Projekt skierowany jest do wszystkich wielkopolskich jednostek OSP, które na dzień 15 czerwca 2022r. złożyły wymaganą w SYSTEMIE OSP oraz na dzień 31.12.2021r. powołały jednostkę operacyjno-techniczną (JOT).

Zgodnie z sugestiami Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Uchwałą nr 13/02/2022 Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka z dnia 21 czerwca 2022r. wsparcie finansowe Samorządu Wojewódzkiego zostało podzielone na trzy zadania:

 1. Wydzielenie kwoty 400.000,00 zł na sfinansowanie w 100% ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego pilotażu Programu FIRST RESPONDER (Pierwszy Ratownik). Obejmie ono szkolenie instruktorów i koordynatorów powiatowych oraz wyposażenie ich w zestawy ratownicze.
 2. W 100%, ze środków Samorządu Województwa zostanie sfinansowany zakup 32 szt. pralnicowirówek z systemem dozowania, 32 szt. suszarek bębnowych oraz 32 zestawy środków do prania i impregnacji odzieży bojowej. Sprzęt ten zostanie rozdysponowany do jednostek OSP wskazanych w Uchwałach wszystkich Zarządów Oddziałów Powiatowych ZOSP RP. Przedmiotowe uchwały wraz z deklaracjami wskazanych jednostek OSP należy przesłaćdo biura Oddziału w terminie do 29 lipca br.
 3. Na zasadach, jak w roku ubiegłym (70% dofinansowania ze środków SWW oraz 30% wkład własny wnioskującej jednostki, lub w imieniu OSP – właściwa Gmina) zakupywane będą:
  a) pompy powodziowe wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej
  b) motopompy pożarnicze
  c) zestawy narzędzi hydraulicznych (także z napędem elektrycznym)

Wszystkie elementy zaproponowanego asortymentu, na które wymagane są prawem polskim świadectwa CNBOP będą je posiadały.

Szacunkowa wartość przedmiotowego sprzętu wynosi: (cena brutto)

 • pompa powodziowa wysokiej wydajności wraz z lawetą – ok. 88.000,00 zł,
 • motopompa pożarnicza – ok. 43.000,00 zł,
 • hydrauliczne urządzenie ratownicze (zestaw składający się między innymi z: agregatu hydraulicznego z wężami, nożyc, rozpieracza ramieniowego, rozpieracza kolumnowego i niezbędnego osprzętu) – ok. 100.000,00 zł,
 • hydrauliczne urządzenia ratowniczego z napędem elektrycznym (akumulatorowym) (zestaw składający się z nożyc hydraulicznych, rozpieracza ramieniowego, akumulatora – 2 szt.,zasilacza i ładowarki) – ok. 82.000,00 zł.

Ostateczny termin przesyłania wniosków – do 29 lipca 2022r. włącznie (decyduje data wpływu).

Wnioski (załączony druk) przesyłane bez wymaganych opinii, podpisów, wypełnione niedbale oraz z błędami nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z zapisem wyżej, informujemy, że nie będą rozpatrywane również wnioski od OSP, które na dzień 15 czerwca 2022r. nie złożyły wymaganego raportu w SYSTEMIE OSP oraz na dzień 31.12.2021r. nie powołały jednostki operacyjno-technicznej (JOT).

Wnioskować można o jedną sztukę (zestaw) sprzętu z asortymentu wyszczególnionego powyżej.

W przypadku znacznej ilości wniosków od Ochotniczych Straży Pożarnych, przewyższających wartość będących w dyspozycji środków finansowych, decydującym kryterium będzie uzyskany wskaźnik wynikający z oceny wniosku wg parametrów stanowiących załącznik.

Nasz adres: Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego, ul. Norwida 14, 60-867 Poznań – sekretariat I piętro (decyduje data wpływu).

Wnioski złożone na innych drukach nie będą rozpatrywane.
Nie przyjmujemy wniosków w wersji elektronicznej.

Wniosek o dofinansowanie
Kryteria oceny wniosków
Parametry przyłączeniowe pralnic i suszarek
Informacja w sprawie naboru wniosków
ParametryUchwała nr 13/02/2022 Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
Skip to content