Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, 26.01.2022r.

Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, 26.01.2022r.

Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, 26.01.2022r.

Dnia 26 stycznia 2022 r. w siedzibie Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego. Z powodu epidemii koronawirusa obrady przebiegały w rygorze sanitarnym. Bezpośrednio uczestniczyło w posiedzeniu 4 członków Prezydium i dwuosobowy Zarząd Wykonawczy. Pozostali Druhowie wzięli udział w obradach w formie videokonferencji. Obradom przewodniczył Druh Eugeniusz Grzeszczak – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.  W posiedzeniu uczestniczyło 16 członków Prezydium oraz Druh Andrzej Cholewicki – Przewodniczący Sądu Honorowego OW ZOSP RP,  Druh Mariusz Roga Dyrektor Zarządu Wykonawczego i Druhna Magdalena Cybal-Kalinowska  Zastępca Dyrektora Zarządu Wykonawczego.

Tematyka posiedzenia:

 1. Plany zakupów z dotacją  Samorządu Województwa Wielkopolskiego w  roku 2022.
 2. Przyjęcie projektu budżetu OW ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego na rok 2022.
 3. Przyjęcie kalendarza realizacji zadań programowych w 2022 roku.
 4. Podsumowanie roku obchodów 100-lecia Związku OSP RP.
 5. Informacja dot. kampanii sprawozdawczo-wyborczej w roku 2021 oraz informacja nt. kampanii sprawozdawczej w roku 2022.
 6. Omówienie spraw organizacyjnych dot. Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego (3 kwietnia 2022 r. na Międzynarodowych Targach Poznańskich).
 7. Rezerwacja terminu na Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w 2022 roku.
 8. Rozpatrzenie propozycji zamiany w Regulaminie nadawania Odznaki Honorowej OW ZOSP RP „SEMPER VIGILANT”.
 9. Przyjęcie limitu Odznaki Honorowej OW ZOSP RP „SEMPER VIGILANT” dla poszczególnych powiatów na rok 2022.
 10. Nadanie odznaczeń członkom OSP i działaczom Związku OSP RP.
 11. Nadanie sztandaru organizacyjnego.

Członkowie Prezydium zostali zapoznani z przedłożoną dokumentacją, wysłuchali informacje przedstawione przez Dyrektorów Zarządu Wykonawczego. Odbyła się szczegółowa dyskusja nad każdym punktem programu.

Prezydium OW ZOSP RP podjęło decyzje i Uchwały w sprawach:

 • przedstawienia Zarządowi projektu budżetu OW ZOSP RP na rok 2022,
 • przedstawienia Zarządowi propozycji zmian w Regulaminie nadawania Odznaki Honorowej Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP „SEMPER VIGILANT”,
 • przedstawienia Zarządowi projektu realizacji zadań programowych w roku 2022,
 • zaproponowania Zarządowi terminu  14 maja 2022  i miejsca – powiat kaliski, na organizację wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka,
 • przyjęto limit Odznaki Honorowej OW ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego „SEMPER VIGILANT” na rok 2022,
 • wnioskowania do Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP o nadanie odznaczeń Złotego Znaku Związku OSP RP dla zasłużonego działacza Związku OSP PR i członka OSP oraz Medali „Za Zasługi dla Pożarnictwa” dla Ochotniczych Straży Pożarnych, 
 • nadania Odznaki Honorowej Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego „SEMPER VIGILANT”,
 • nadania sztandaru organizacyjnego OSP Wilcza Kłoda pow. koniński ziemski.

Opracowała: Magdalena Cybal – Kalinowska

Skip to content