V Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gnieźnie

V Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gnieźnie

V Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gnieźnie

W sobotę, 22 stycznia 2022r. w Trzemesznie odbył się V Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gnieźnie. Gnieźnieński oddział powiatowy zrzesza 9 Oddziałów Gminnych (równorzędnych), w skład których wchodzi 40 jednostek OSP, z czego 13 jednostek włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W powiecie gnieźnieńskim jest 1339 strażaków ochotników, z których 96 to panie. Jest też 50 członków wspierających i 78 członków honorowych. Przy jednostkach OSP działa 21 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, zrzeszających 137 chłopców i 87 dziewcząt.

W trakcie Zjazdu poseł Tadeusz Tomaszewski, wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków wręczył przedstawicielowi Gminy Gniezno – Sławomirowi Gabryszakowi – wyróżnienie „Lider Ochrony Przeciwpożarowej”. Warto dodać, że nakłady Gminy Gniezno na ochronę przeciwpożarową wyniosły 5.132.500 zł, co daje ponad 80 zł na jednego mieszkańca gminy.

Podczas Zjazdu, Ochotniczą Straż Pożarną w Trzemesznie wyróżniono Odznaką Honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”. To honorowe wyróżnienie otrzymali również: Marek Gotowała i Piotr Dzięcielak, działacze OSP Trzemeszno i Oddziału Powiatowego oraz Miejsko-Gminnego Związku OSP RP. Odznaki wręczyła Agnieszka Grzechowiak – wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego wraz z radną Województwa Wielkopolskiego – Krystyną Kubicką-Sztul. Z kolei „Semper Vigilant” – Odznakę Honorową Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP wręczono Edmundowi Krawczykowi, prezesowi OSP Gurówko.

Głównym punktem Zjazdu był wybór prezesa i Zarządu. Prezesem Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gnieźnie ponownie został wybrany dh Jacek Kowalski. Wiceprezesami zostali: Marek Gotowała, Marian Łukowski i Łukasz Kożma. Sekretarzem wybrano Piotra Dzięcielaka, a skarbnikiem – Marcina Kaczora. Z kolei członkami Prezydium Oddziału Powiatowego ZOSP RP zostali: Mariusz Dębski – Komendant Powiatowy PSP w Gnieźnie oraz Tadeusz Tomaszewski. Do Zarządu wybrano również Mariusza Mądrowskiego – etatowego członka Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego.

Delegaci na V Zjazd Powiatowy Związku OSP RP wybrali też T. Tomaszewskiego jako delegata na Zjazd Oddziału Wielkopolskiego Związku OSP RP i przedstawiciela na nową 5-letnią kadencję do składu Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu.

Źródło: https://pojezierze24.pl/

Skip to content